Friday, August 30, 2013

Модтой чихрээсээ л дээ...

Найзууд. Хуваах, хуваахгүй юм гэж бас байдаг юм байна.

No comments:

...Зөв явбал зөөлөн зөөлөн замбуулин...