Saturday, July 21, 2012

Хархорин, Эрдэнэ зууд авсан зургууд

Наадмаар буухай аргаар нэг аялаж үзлээ. Хархорин орчимд авсан зургууд

Thursday, July 19, 2012

Хөшөө Цайдам дахь Түрэгийн дурсгалт газар

Наадмаар явсан газрын сонин.
Архангай аймгийн Хашаат сумын нутгийн Хөшөө Цайдам дахь музей талын дунд холоос цайвалзан харагдана.
Монгол-Түркийн хамтарсан судалгаа хамгийн сүүлийн үед дорвитой судалгааг хийж, олдворыг нарийн сайхан тайлбарсан нь олны хүртээл болж, холын хүнд соньхон үзмэрийн нэг болжээ.
...Зөв явбал зөөлөн зөөлөн замбуулин...