Monday, April 1, 2013

"АКАШИ КАЙКЁО" Bridge

Акаши Кайкёо гүүр нь Японы Хёого мужийн Кобэ хот болон Шикогү арлын Аважи хотыг холбосон дэлхийн хамгийн урт дүүжин гүүр юм.
...Зөв явбал зөөлөн зөөлөн замбуулин...