Thursday, September 26, 2013

Шинэ Улаанбаатар Олон Улсын Нисэх онгоцны буудлын барилгын ажлын явц

Олон Улсын Нисэх буудлын ажлын явцыг ажлын шугамаар явж байхдаа авсан юм. 
Ямар ч байсан олон жил яригдаж байсан ажил бодит ажил болж байгаад баяртай байна.

Энэ оны 6-р сарын сүүлээр шинэ нисэх буудлын газар иймэрхүү байдалтай байв.

9-р сарын дунд үе. Терминалын ажлын явц.

Ийм кран 4-г энэ талбайд угсрах юм гэсэн. Аргагүй том бүтээн байгуулалт юмаа.

...Зөв явбал зөөлөн зөөлөн замбуулин...