Monday, February 8, 2010

Газрын гүний дулааны эрчим хүч

Японд үйлдвэрлэгдэж буй эрчим хүчний эх үүсвэрийн хамгийн бага хэмжээг газрын гүний дулааны эрчим хүч эзэлдэг ч гэлээ яагаад чухал шаардлагатай болж буй талаар доорхи утгатай зүйлийг сэтгүүл дээр бичжээ.
Газрын гүний дулааны эрчим хүч нь Японы дотоодын эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн бага хэмжээг хангаж байгаа боловч өргөжүүлэн хөгжүүлбээс 3 онцлог ач холбогдолтой гэж үзсэн байна.
1. Дотоодын үйлдвэрлэлийг цэвэр дэмжих бөгөөд эрчим хүчний эх үүсвэр гаргаж авахад шаардлагатай түүхий эдийг ихэвчлэн гадаадаас импортлон оруулж ирдэг Япончуудад эдийн засгийн чухал ач холбогдолтой .
2. Байгаль орчинг бохирдуулах хэмжээгээрээ харьцангуй бага, газрын тос, нүүрс, салхин цахилгаан станц, нарны эрчим хүчний зэрэг эх үүсвэрүүдийг бодвол нүүрс хүчлийн хий ялгаруулалтаараа бага байдаг.
3. Урт хугацааны туршид ашиглах боломжтой. Эрчим хүч үүсгэх уур нь өдөр шөнө, зун өвөл, халуун хүйтэнээс үл хамаарна. Японд хамгийн удаан ашиглаж буй газрын гүний дулааны эрчим хүчний станц нь тасралтгүй 40 гаруй жил ажиллаж байгаа ажээ.
Эрчим хүчний эх үүсвэрүүдийг нүүрс хүчлийн хийг (Co2) ялгаруулалтаар нь жагсаавал,
1. Нүүрсний эх үүсвэр 975 gCo2/ kWh
2. Газрын тос 742 gCo2/kWh
3. Хий 519 gCo2/kWh
4. Нарны эрчим хүч 53 g Co2/kWh
5. Салхины эрчим хүч 29 gCo2/kWh
6. Атомын эрчим хүч 22 gCo2/kWh
7. Газрын гүний эрчим хүч 15 gCo2/kWh
8. Усан цахилгаан станц 11 gCo2/kWh ялгаруулдаг байна.
Манайд хамгийн өргөн хэрэглэж буй нүүрсний эрчим хүч байгаль орчинг бохирдуулалтаараа манлайлах юм байна.

Японы эрчим хүчний эх үүсвэрийн ашиглалтын хэмжээгээр нь ихээс нь бага руу нь жагсаавал,
1. Атомын цахилгаан станц
2. Хийн эх үүсвэрийн эрчим хүч
3. Нүүрс
4. Газрын тос зэргээс гаргаж авах эрчим хүч
5. Усан цахилгаан станц
6. Газрын гүний дулааны эрчим хүч
7. Салхин цахилгаан станц
8. Нарны эрчим хүч бөгөөд нийт эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн 0,3 хувийг газрын гүний дулааны эрчим хүч эзлэж байна.
Газрын гүний дулааны эрчим хүчний түүхээс
1904 онд анх Италид туршиж байсан. Японд хамгийн анх 1925 онд туршиж байсан боловч, 1966 оны Мацүкава эрчим хүчний станцыг анхдагч гэж үздэг байна.

...Зөв явбал зөөлөн зөөлөн замбуулин...